Inloggen Registreren

Inloggen

1. Algemene bepalingen

De K.B.B.C.- R.B.C.B. organiseert in het 1ste semester  van het jaar de “Belgian Winner IGP & FH voor Boxers”. Deze wedstrijd telt als selectiewedstrijd voor “ATIBOX WM & FH”.

Een  herkansing wedstrijd voor in September zal door het bestuur worden jaarlijks worden bepaalt in samenspraak met een organiserende IGP-club.

Dit gebeurt (bij voorkeur) in samenwerking met en op grond van een sectie. Indien de RBCB en de sectie(s) niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de RBCB het initiatief nemen om deze wedstrijd te organiseren met een bij de KKUSH aangesloten IGP-club

2. Titel Belgian Winner K.B.B.C.- R.B.C.B.:

a. De titel van Belgian Winner wordt toegekend aan de Boxer die de hoogste puntenscore behaalde in IGP III ABC op de wedstrijd “Belgian Winner”

b. De titel van “Belgian Junior Winner” wordt toegekend aan de Boxer die de hoogste puntenscore behaalde in IGP I & II ABC op de wedstrijd “Belgian Winner”.

c. Opgelegde minima: 70-70-70=210 voor beide Titels

d. De titel van “Belgian Winner FH” wordt toegekend aan de Boxer die de hoogste puntenscore behaald in FH2 op de wedstrijd “Belgian Winner”.

e. De titel van “Belgian junior Winner FH” wordt toegekend aan de Boxer die de hoogste puntenscore behaald in FH1 op de wedstrijd “Belgian Winner”.

3. Organisatie:

a. De keurmeester(s) wordt uitgenodigd door de organiserende club en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan verdere aanbevelingen kan doen. 

b. De Spoorlegger(s) worden uitgenodigd door de organiserende club en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan  verdere aanbevelingen kan doen.

c. De Pakwerkers (die bij voorkeur een A+ bezitten) worden aangesteld door de organiserende club en ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur kan  verdere aanbevelingen kan doen. Onder aanbevelingen mag men ook gemotiveerde weigeringen verstaan.

4. Toelating:

Aan de selectiewedstrijd ofwel “Belgian Winner” wordt ALTIJD voorrang gegeven aan geleiders met een boxer die:

a. Een volledige wedstrijd IGP ABC te wensen te spelen en willen deelnemen aan ATIBOX IGP WM (IGP I, II, III)

b. Wensen deel te nemen aan Speurhond met zicht op deelname aan ATIBOX FH

5. Publicatie

 Bij publicatie van deze tekst, via eender welk medium, waarbij eventueel fouten opgetreden zijn, zal enkel de originele Nederlandstalige tekst, goedgekeurd door de Sportcommissie, afdeling IGP, bindend zijn.

6. Wijzigingen:

De K.B.B.C behoudt zicht het recht om op elk tijdstip wijzigingen en of aanpassingen te doen aan het dit regelement.

Dit reglement, werd op 05 februari 2023 door de Raad van Bestuur goedgekeurd en treedt in werking na de publicatie ervan op de website.