Inloggen Registreren

Inloggen

Op de zitting van 26/12/87 heeft de Raad van Bestuur beslist dat enkel fokkers die al hun nesten aankondigen binnen de 15 dagen volgend op de geboorte (dezelfde procedure als bij de K.M.S.H.), aanbevolen worden door het secretariaat en in het tijdschrift en op de website kunnen verschijnen ( www.boxerclub.be ).

De Raad van Bestuur schaft vanaf 01.01.2012 de bijdrage van € 5 af voor de nestaangifte.